akreditované obory

AVU má akreditovanou prezenční formu magisterského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia šest let (architekti čtyři roky) a kombinovanou a prezenční formu doktorského studijního programu s tříletou dobou studia.

Magisterský studijní program - prezenční forma studia

Studijní program: Výtvarná umění

 • Obor Malířství/volná tvorba
 • Obor Kresba, grafika
 • Obor Sochařství/volná tvorba
 • Obor Intermediální tvorba
 • Obor Nová média
 • Obor Malířství - restaurování výtvarných děl malířských
 • Obor Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských
 • Obor Architektonická tvorba

Doktorský program – prezenční a kombinovaná forma studia

Studijní program: Výtvarná umění

 • Obor Výtvarná tvorba
 • Obor Restaurování výtvarných děl
 • Obor Architektonická tvorba

Akreditované studijní programy AVU
Akreditované obory habilitačního a jmenovacího řízení
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem