Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D.

 

Profesní data

Životopis

Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D. - umělecký historik

Narodila se v roce 1977 v Praze. V letech 1991-1995 vystudovala Střední školu informačních a knihovnických služeb, obor vědecké informace a knihovnictví. V letech 1995-2001 absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ve studijních oborech archeologie a dějiny umění. Studia ukončila diplomovou prací v oboru dějiny umění na téma „Oltářní archa velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou Mikuláše Puchnera (Vztahy českého malířství druhé poloviny 15. století k Nizozemí)“. V roce 1997 se stala členem Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. V září 2000 získala za příspěvek „Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek (Pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů)“ přednesený na 32. celostátní konferenci archeologů středověku České a Slovenské republiky v Čáslavi studentskou cenu Klimenta Čermáka. Od roku 2001 působí jako odborný referent ústředního pracoviště Národního památkového ústavu. V roce 2002 prošla jednoletým kursem památkové péče. Mezi lety 2002-2009 prováděla odborný dohled nad památkovou obnovou vybraných národních kulturních památek, z nich například hrad Lipnice, zámek Milotice, hrad Velhartice, zámek Vizovice, přemyslovské hradiště Levý Hradec, slovanské hradiště v Mikulčicích aj. V roce 2009 byla na základě reorganizace ústředního pracoviště zařazena do nově zřízeného referátu památek s mezinárodním statusem, jehož předmětem je metodická a koordinační činnost zejména na kulturních statcích zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Již od roku 2006 se podílela na přípravě nominace Památek Velké Moravy na tento Seznam a jiných akcí spojených s agendou světového dědictví. Aktuálně koordinuje nominační projekty evropských lázeňských měst, česko-německého sériového kulturního statku Hornická kulturní krajina Krušnohoří a opětovné podání Památek Velké Moravy. Od roku 2002 (s ukončením v září 2009) absolvovala pod vedením prof. Mileny Bartlové doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V únoru 2009 předložila disertační práci na téma „Praha a Nizozemí ve druhé polovině 15. století“ a doktorská studia ukončila v září téhož roku. V rámci doktorského studia získala dvojici stipendijních pobytů. Od srpna 2004 do ledna 2005 jím byl stipendijní pobyt na Technické univerzitě v Berlíně (Institut für Geschichte und Kunstgeschichte) pod vedením doc. Jiřího Fajta a od ledna do června 2007 stipendijní pobyt na Svobodné univerzitě v Bruselu (Faculté de philosophie et lettres, Section d´histoire de l´art et d´archéologie) pod vedením prof. Catheline Périer-D´Ieteren. Od roku 2007 do roku 2011 spolupracovala s laboratoří ALMA AVU.
 
Jazyky: angličtina, francouzština, němčina, základy italštiny a ruštiny