Ateliér architektonické tvorby /škola Miroslava Šika

Ateliér poskytuje technicky připraveným studentům vzdělání na uměleckém základě a považuje architekturu za nedílnou a nezpochybnitelnou součást výtvarného umění. Dává možnost absolventům technických škol rozvíjet především vlastní talent.
 
 

Kontakt

+420 220 408 236

pedagogové

Vedoucí pedagog prof. Ing. arch. ŠIK Miroslav dr. h. c.
Asistent MgA. TRAUGOTT Jindřich
Technický asistent MgA. Ing. arch. WLAZEL Adam
Tajemnice RYNDOVÁ Soňa