Ateliér hostujícího umělce/ The Studio of the Visiting Artist

Ateliér ŠALOUN, letní semestr AR 2018-2019, skupina IRWIN

Skupina IRWIN je známá díky velkorysým malířským instalacím přivlastňujícím si avantgardní umění i jazyk propagandy, spoluprací se skupinou Laibach (NSK) a také díky umělecko-archivnímu projektu East Art Map, 2002 - . Ten ve své době propojil umělce a umělkyně napříč celou Východní Evropou a předložil první celistvý obraz neo-avantgard v regionu, což skupině přineslo celosvětový ohlas. IRWIN bude reprezentovat jeden z nejagilnějších členů Borut Vogelnik.

Atelierové aktivity IRWIN v Šalounu umožní otevřít dlouhodobější úvahu kolem formulace umělecké praxe jako současné avantgardy, pojmenování jejích vztahů k historii, neo-avantgardám i rezistence a kritiky jako výchozího bodu tvorby. Ve vztahu k dobovému fenoménu východoevropského umění bude položena otázka, jaké koncepce máme k dispozici pro pochopení dění v post-socialistické Evropě, anebo jestli jde o rozdělení, které již neexistuje.
 
Těmto šířeji formulovaným otázkám se bude program hostujícího umělce/umělkyně věnovat spolu se studenty, pedagogy, externisty a napříč ateliéry a dalšími pracovišti AVU v průběhu tří semestrů školních let 2019-2020.

Vít Havránek, prorektor pro zahraniční záležitosti, leden 2019.


https://www.facebook.com/events/313842639237956/

Ateliérové schůzky se konají po domluvě s hostujícím umělcem na začátku semestru (obvykle 2x týdně). Od studentů se očekává aktívní nasazení v plném časovém rozsahu a chuť pracovat kolektivně.

Komunikace v ateliéru probíhá v anglickém jazyce.

 
Hostující umělci v Šalounu:

Sus Zwick a Muda Mathis (CH) zimní 2018/2019
Simon Starling (UK) letní 2017/2018
Oleksandr Burlaka (UA) zimní 2017/2018
John Hill (UK) letní 2016/2017
Christina Della Giustina (CH/NL)  zimní 2016/2017 
Ricarda Denzer (AT)   letní 2015/2016 
Ilona Németh (SK/HU)   zimní 2015/2016
Josef Dabernig (AT)   letní 2014/2015
Simon Wachsmuth (AT)   zimní 2014/2015
Artur Źmijewski (PL)   letní 2013/2014
Ruth Noack (DE)   zimní 2013/2014
Jan Mladovský (CZ/UK)   letní 2012/2013
Nicole Wermers (DE)   zimní 2012/2013
Florian Pumhösl (AT)   letní 2011/2012
Silke Otto-Knapp (DE)   zimní 2011/2012
Althea Tauberger (CA)   letní 2010/2011
Marcus Geiger (AT)   zimní 2010/2011
Gelitin (AT)   letní 2009/2010
Jan Merta (CZ)   zimní 2009/2010
Zbigniew Libera (PL)   celý rok 2008/2009
Magdalena Jetelová (CZ/DE)   letní 2007/2008
Anton Čierny (SK)   zimní 2007/2008​

Děkujeme za materiálovou podporu společnosti Festool CZ, s. r. o.