Ateliér intermédií 3

Studijní a pracovní aktivity v ateliéru vztahujeme především k pojmům zkoumání a experiment. Pojem konceptuální umění řešíme ve vztahu k pojmu sociální imaginace. Učíme se, jak pracovat s představami při studiu umělecké praxe. Snažíme se rozvíjet vlastní i kolektivní umělecké myšlení. Učíme se, jak rozpohybovat a uvolnit představivost k řešení věcí umění. Provokuje nás tvrzení, že pocity jsou data, proto se učíme naslouchat druhým, až pak sobě. Zajímá nás sociální status umění, jak s ním zodpovědně pracovat.
 
Prostředí ateliéru si hájí a pěstuje nezadávání úkolů a ve srovnání s příbuznými ateliéry klade důraz na principy konceptuálního zkoumání a praxe.
 
Semestrální výuka je založena na individuálních a kolektivních konzultacích nad záměry a prací všech studentů. Ateliérové semestrální plány připravujeme společně. Jejich součástí jsou přednášky a diskuze s hosty k vybraným tématům, návštěvy výstav, tematické exkurze a výjezdy, pořádání ateliérových prezentací a výstav, kolektivní čtení a kritické formáty, společné pracovní dny.
 
V doktorském studiu hledáme vyhraněné projekty vztahující se ke společenským tématům. U doktorandů předpokládáme schopnost analytického myšlení i poetických přístupů k vytváření autorských metodologií s výstupy v knižní, výstavní nebo audiovizuální podobě. Doktorandi vnášejí do prostředí ateliéru další pedagogickou a uměleckou kvalitu: podílejí se na výuce a chodu ateliéru, účastní se kolokvií, konferencí, dílen a seminářů nejen v rámci školy.
 
Výběr studentek a studentů do magisterského a doktorského studia je citlivá záležitost, proto v rámci ateliéru vítáme individuální prezentace a pohovory se všemi uchazečkami a uchazeči. Probíhají v úterý od 16 do 18 hodin po předchozí domluvě s Jiřím Skálou.
 
Výuka výtvarného umění je živá disciplína, jež musí být znovu a znovu definována s příchodem každého nového jedince i nové myšlenky.

 

http://intermedia3.blogspot.cz/