Ateliér intermediální tvorby I /škola Milana Knížáka

Ateliér ukončil činnost v roce 2015

Zaměření ateliéru lze definovat jako volný pohyb mezi médii, což se ovšem neslučuje s propojením různých médií v jednom díle. Vedle klasických forem mohou studenti používat i literární, hudební či divadelní formy. Všechny disciplíny jsou rovnocenně akceptovány.