Ateliér intermediální tvorby III /škola Miloše Šejna

Ateliér ukončil činnost v roce 2010

Tvorba v ateliéru se orientuje na rozvoj schopností chápání výtvarné práce jako vizualizace významů, významových vztahů či idejí. Proces výuky jde napříč obory a propojení s informacemi z mimouměleckých sfér (přírodních, humanitních věd apod.).