Ateliér nových médií II /škola Anny Daučíkové

Ateliér ukončil činnost v roce 2019

Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, s těžištěm na obraze v pohybu a výtvarných možnostech, které skýtají  nejnovější technologie. Studentům je umožněn volný výběr prostředků, a to nejenom s použitím digitálních technologií  (video, digitální obraz, práce s fotografií), ale také možnost jejich kombinací s klasickými a materiálovými médii (kresba, instalace, objekt) a další časově závislé polohy (performance, akce, video a audio-instalace, multimédia, public art).