Ateliér nových médií II /škola Veroniky Bromové

Ateliér ukončil činnost v roce 2011

Posluchači ateliéru si osvojují technologie jako soudobý vizuální jazyk, který je schopný simulovat klasické techniky, generovat nové a přenášet emoce a myšlenky. Výuka spočívá v kritických diskuzích a snaze přesně formulovat své záměry a experimenty.