Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Petra Siegla

Koncepce výuky ateliéru se opírá o tři základní pilíře – rozvoj výtvarných a tvůrčích schopností, smysluplného využití technického a technologického zázemí školy a dodržování celého souboru kvalifikačních pravidel v rámci oblasti kulturního dědictví.

Kontakt

+420 233 015 313, 233 015 325

pedagogové

Vedoucí pedagog prof. SIEGL Petr
Odborný asistent doc. ak. soch. MÍKA Pavel
Odborný asistent MgA. POLÁK Michal
Vědecký pracovník prof. PŘIKRYL Richard
Odborná asistentka Ing. PŘIKRYLOVÁ Jiřina
Odborný asistent Ing. Mgr. ŠIMEK Ondřej DiS.
Vědecká pracovnice VEČEŘOVÁ Barbora