Ateliér sochařství I /škola Jaroslava Róny

Ateliér ukončil činnost v roce 2013

Ateliér je zaměřen na vytváření figurálních i nefigurálních soch z trvanlivých materiálů do exteriéru a interiéru. Předpokladem studia v ateliéru je zvládnutí kresby a schopnost vyjádřit na ploše své myšlenky a představy. Cílem je upevnit řemeslné dovednosti studenta.