Ateliér sochařství II /škola Jindřicha Zeithammla

Ateliér ukončil činnost v roce 2016

Výuka je zaměřena na zvládnutí široké škály výtvarného plastického projevu, tedy od realistických studií přes portrét, akt, kopie až po studium abstraktních forem. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce s architekturou, tedy řešení od záměru po event. provedení.