výnosy rektora a kvestora

Název dokumentu Ke stažení
Výnos rektora č. 1/2022 - Systém řízení bezpečnosti informací AVU
Výnos kvestora č. 3/2022 - Výplatní termíny 2022
Výnos kvestora č. 2/2022 - Odpisový plán AVU
Výnos kvestora č. 1/2022 o příspěvku zaměstnavatele na podporu sportovního vyžití zaměstnanců a zaměstnankyň AVU
Výnos kvestora č. 6/2021 - Opatření k účetní závěrce roku 2021
Výnos kvestora č. 3/2021 - tvorba, schvalování, evidence a registrace smluv na AVU
Výnos kvestora č. 5/2021 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2021
Výnos kvestora č. 4/2021 - Užívání a správa IT na AVU
Výnos rektora č. 5/2021 - Individuální či kolektivní vedení ateliéru
Výnos rektora č. 1/2021, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2021/2022
Výnos rektora č. 4/2021 k zajištění kybernetické bezpečnosti na AVU
Výnos rektora č. 3/2021 - provoz kamerového systému
Výnos rektora č. 2/2021 - metodický pokyn k mimořádnému prodloužení studia na AVU
Výnos kvestora č. 2/2021 o cestovních náhradách
Výnos rektora č. 5/2020 - Ochrana a zpracování osobních údajů
Výnos kvestora č. 6/2020 - Pořizování IT majetku na AVU
Výnos kvestora č. 8/2020 - Opatření k účetní závěrce roku 2020
Výnos kvestora č. 5/2020 o pravidlech doplňkové činnosti
Výnos kvestora č. 8/2018 - O fondech na AVU
Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU
Výnos rektora č. 3/2020, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2020/2021
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU
Výnos rektora č. 1/2020 o evidenci a používání razítek na AVU
Výnos rektora č. 7/2019 - Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu AVU
Výnos kvestora č. 5/2019 - Opatření k účetní závěrce roku 2019