škodní komise

Škodní komise je poradní orgán, který projednává a posuzuje škodní případy a navrhuje uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnancům, kteří způsobili škodu. Členy škodní komise jmenuje a odvolává rektor. 

S účinnosti od 17. října 2017 je jmenována v následujícím složení: