akademický senát

Akademický senát je jedním ze samosprávných akademických orgánů, jeho činnost je definována § 8 a 9 zákona o vysokých školách a Volebních a jednacím řádem AVU. Akademický senát schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet, výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření, zprávu o vnitřním hodnocení kvality, strategický (dlouhodobý) záměr a jeho každoroční aktualizace.