antidiskriminační platforma

anotace se připravuje

Složení Antidiskriminační platformy s účinností od 1. 3. 2021:

za studenty a studentky AVU:
Matyáš Grimmich
Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová
Karolina Chasáková
Matyáš Zeman (náhradní člen)
Bc. Monika Kučerová (náhradní členka)

za akademické zaměstnance a zaměstnankyně:
PhDr. Vjera Borozan, Ph.D.
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Darina Alster (náhradní členka)

za technické zaměstnance a zaměstnankyně:
Mgr. Danica Dimitrijevič
Bc. Eva Ellingerová
Dagmar Svatošová (náhradní členka)