disciplinární komise

Disciplinární komise AVU dle § 13 zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách) projednává disciplinární přestupky studentů. Členy jmenuje a odvolává rektor, polovinu členů tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je nanejvýš dvouleté.
V níže uvedeném složení je jmenována s účinnosti od 7. 11. 2018.