dislokační komise

Dislokační komise shromažďuje a zpracovává informace týkající se požadavků a možností využití prostor AVU. Je poradním orgánem rektora při rozhodování o dislokaci pracovišť AVU.

Od 1. 6. 2020 byla jmenována ve složení:
za vedení:
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. (předsedkyně)
doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
PhDr. Vít Havránek, Ph.D.
za akademický senát:
Ing. arch. Mária Topolčanská, Ph.D.
Marie Kuklíková
za technické oddělení
Jana Jenšovská