kolegium rektora

Kolegium rektora je poradní orgán a tvoří jej prorektoři, kancléř, kvestor a předseda akademického senátu.

Složení

doc. MgA. Tomáš VANĚK rektor
doc. Anna DAUČÍKOVÁ prorektorka pro zahraniční záležitosti
Bc. Eva ELLINGEROVÁ kancléřka
Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D. předseda Akademického senátu
PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti