oborová rada

 
Oborová rada garantuje průběh a kvalitu studia v doktorském studijním programu, posuzuje a průběžně sleduje individuální studijní plány a hodnocení doktorandů, projednává změny školitele, změny projektu nebo přerušení studia. V neposlední řadě navrhuje řešení koncepčních a legislativních otázek spojených se studiem v doktorském studijním programu.
 
doc. PhDr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.                  předseda
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.
doc. Mgr.art. Dušan Zahoranský
prof. Vladimír Kokolia
doc. Vladimír Skrepl
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
doc. akad. soch. Vojtěch Míča
MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (externí členka)