oborová rada

 
Oborová rada garantuje průběh a kvalitu studia v doktorském studijním programu, posuzuje a průběžně sleduje individuální studijní plány a hodnocení doktorandů, projednává změny školitele, změny projektu nebo přerušení studia. V neposlední řadě navrhuje řešení koncepčních a legislativních otázek spojených se studiem v doktorském studijním programu.
 
doc. ak. soch. Anna Daučíková                  předsedkyně
doc. Mgr.art. Dušan Zahoranský
prof. Vladimír Kokolia
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
doc. Vladimír Skrepl
prof. ak. mal. Karel Stretti
akad. soch. Vojtěch Míča
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.