oborová rada

 
Oborová rada garantuje průběh a kvalitu studia v doktorském studijním programu, posuzuje a průběžně sleduje individuální studijní plány a hodnocení doktorandů, projednává změny školitele, změny projektu nebo přerušení studia. V neposlední řadě navrhuje řešení koncepčních a legislativních otázek spojených se studiem v doktorském studijním programu.
 
doc. PhDr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.                  předseda
doc. ak. soch. Anna Daučíková 
doc. Mgr.art. Dušan Zahoranský
prof. Vladimír Kokolia
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
doc. Vladimír Skrepl
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
doc. akad. soch. Vojtěch Míča
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.