odborná rada Artyčok.TV

Odborná rada Artyčok.TV (dále jen „Rada“), je poradním orgánem rektora. Je složena za zástupců AVU, zástupců spolku Artyčok.TV a externích odborníků. Rada koordinuje, ideově řídí a kontroluje činnost mezinárodního projektu Artyčok.TV. Členky a členové Rady jsou jmenováni rektorem AVU na funkční období 5 let. Specifikace činnosti Rady je zakotvena ve Smlouvě o vzájemné spolupráci, uzavřené mezi Akademií výtvarných umění v Praze a Artyčok.TV.

Složení Rady od 16. 11. 2020 (na období 2020-2025)
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
PhDr. Vít Havránek, Ph.D.
MgA. Alžběta Bačíková
MgA. Janek Rous
MgA. Nikola Brabcová
Mgr. Sylva Poláková, Ph.D.
MgA. Martin Kohout