umělecká rada

Umělecká rada AVU dle § 12 zákona o vysokých školách projednává návrh strategického (dlouhodobého) záměru, návrh pravidel systému zajišťování kvality a návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality, záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení (je-li zřízena), návrh výroční zprávy o činnosti a o hospodaření. Schvaluje studijní programy, záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření nebo prodloužení. Vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení a vyjadřuje se zejména k záležitostem, které jí předloží rektor.