výstavní komise

Výstavní rada je poradním orgánem rektora vyjadřujícím se k otázkám spojeným s koncepcí GAVU. Členství v radě je dvouleté.

Složení rady (s účinností od 10.11.2020):

PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
PhDr. MgA. Petra Švecová
MgA. Tomáš Džadoň, Art.D
MgA. Robert Šalanda
Hana Kuklíková
Jiří Ptáček
MgA. David Fesl