výstavní komise

Složení rady:

David Fesl
MgA. Kateřina Komm
Bc. Tereza Jindrová
Artur Magrot
MgA. Robert Šalanda
Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.

Tajemnice: Blanka ČERMÁKOVÁ, DiS.