archiv

Archiv AVU spravuje historický písemný archív, sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, který je průběžně doplňován o novější dokumentaci, a početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Z hlediska své náplně se celý soubor řadí k nejvýznamnějším kulturně historickým písemným a obrazovým fondům v České republice.

Osoby

Vedoucí odborná archivářka Mgr. Andrea JANDEROVÁ

Kontakt

Upozorňujeme badatelky a badatele o tom, že v těchto dnech probíhá stěhování Archivu do nových prostor v Moderní galerii,
prosíme tedy o shovívavost. Návštěvy jsou v současné době možné pouze po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.
Děkujeme za pochopení.

E-mail: andrea.janderova@avu.cz
Tel.: 778 883 872