archiv

Archiv AVU spravuje historický písemný archív, sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, který je průběžně doplňován o novější dokumentaci, a početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Z hlediska své náplně se celý soubor řadí k nejvýznamnějším kulturně historickým písemným a obrazovým fondům v České republice.

Osoby

Vedoucí odborná archivářka Mgr. Andrea JANDEROVÁ