grafické dílny

Rekonstrukce a přestavba budovy Moderní galerie v letech 2001 až 2004 umožnila rozšíření a optimální dislokaci jednotlivých technologií provozu Grafických dílen AVU.  Díky grantům je pracoviště, které orientujeme na ekologický provoz, nadstandardně vybavené. Své práce zde v grafickém médiu realizují studenti grafických ateliérů i ostatní studenti AVU. Silně obsazený studenty je i povinně volitelný předmět Grafické techniky a Technique of printmaking pro zahraniční stážisty. 
Grafické dílny AVU realizují v rámci programu Celoživotního vzdělávání semináře, kurzy a přednášky z oblasti grafického umění.

 

Osoby

Vedoucí pracoviště Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Odborný asistent MgA. Petr FIALA
Odborný asistent akad. malíř Miroslav PESCH
Odborný asistent MgA. Mikoláš RŮŽIČKA
Odborný asistent MgA. Vojtěch HRUBANT
Technolog / odborný pracovník MgA. Antonín SONDEJ