grafické dílny

Rekonstrukce a přestavba budovy Moderní galerie v letech 2001 až 2004 umožnila rozšíření a optimální dislokaci jednotlivých technologií provozu Grafických dílen AVU.  Díky grantům je pracoviště, které orientujeme na ekologický provoz, nadstandardně vybavené. Své práce zde v grafickém médiu realizují studenti grafických ateliérů i ostatní studenti AVU. Silně obsazený studenty je i povinně volitelný předmět Grafické techniky a Technique of printmaking pro zahraniční stážisty. 
Grafické dílny AVU realizují v rámci programu Celoživotního vzdělávání semináře, kurzy a přednášky z oblasti grafického umění.

 

Osoby

Vedoucí pracoviště Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Odborný asistent MgA. Petr FIALA
Odborný asistent akad. malíř Miroslav PESCH
Odborný asistent MgA. Mikoláš RŮŽIČKA
Odborný asistent MgA. Vojtěch HRUBANT