grantové oddělení

Oddělení koordinuje grantovou činnost Akademie výtvarných umění v Praze v oblasti umění, vědy a rozvoje. Zajišťuje organizaci tvůrčí vnitřní grantové soutěže (TGS) na podporu tvůrčí práce studentů a pedagogů a pedagogické práce akademických pracovníků, a dále interní výzkumnou grantovou soutěž (VGS) na podporu doktorandských projektů specifického vysokoškolského výzkumu.

Osoby

Vedoucí grantového oddělení Mgr. Eva JELÍNKOVÁ
Projektová manažerka Michaela BURIÁNKOVÁ