grantové oddělení

Oddělení koordinuje grantovou činnost Akademie výtvarných umění v Praze v oblasti vědy, výzkumu a umění. Organizuje interní studentskou grantovou soutěž AVU na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu a grantovou soutěž na podporu tvůrčí práce diplomantů a pedagogické práce akademických pracovníků.

Osoby

Grantová specialistka Mgr. Eva JELÍNKOVÁ