knihovna

Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze je specializovaným odborným pracovištěm se zaměřením na výtvarné umění, architekturu a restaurování. Je jednou z nejstarších českých knihoven v oboru dějiny výtvarného umění - její počátky souvisí již se založením Akademie v roce 1799. Autorem původního unikátního interiéru knihovny z počátku 20. století je známý český architekt Jan Kotěra. Základní fond knihovny zahrnuje více než 60 000 svazků literatury o výtvarném umění a literatuře. V prostorách knihovny je k dispozici internet, možnost tisku a využití kopírovací služby.

Osoby

Vedoucí pracoviště Mgr. Tomáš PERGLER
Knihovník PhDr. Tomáš SLUKA