kvestor

Kvestor řídí hospodaření a správu majetku AVU a vystupuje jménem školy v oblasti obchodní, správní a občanskoprávní, pokud toto oprávnění není omezeno rozhodnutím nebo opatřením rektora


 
Kvestor PhDr. MRÁZEK Evžen
Asistentka kvestora Bc. KOTLANDOVÁ Michaela

Kontakt

tel: 220 408 212
kvestor@avu.cz