prorektor pro studijní záležitosti

Prorektor pro studijní záležitosti má na starosti veškerou agendu související s výukou. Podle statutu AVU je zároveň zástupcem rektora.
 

Prorektor pro studijní záležitosti, vedoucí pedagog doc. Mgr. art ZAHORANSKÝ Dušan