Prorektor pro umění, vědu a rozvoj

Prorektor pro umění, vědu a rozvoj má na starosti agendu spojenou s vědou a výzkumem, výstavními a publikačními aktivitami školy. Zabývá se grantovou politikou AVU a strategickým rozvojem instituce.

 

Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP doc. PhDr. MORGANOVÁ Pavlína, Ph.D.