Galerie AVU

V roce 2021 Galerie AVU otevřela POP-UP Galerii AVU v Praze 3 na Žižkově s cílem ještě více zpřístupnit program veřejnosti. Důraz na propojení s Akademií výtvarných umění je ale stále zásadní. Program POP-UP Galerie AVU se totiž v roce 2021 zaměřuje především na absolventky a absolventy Akademie a jejich provázanosti se současnými studentkami a studenty - v současné době se rozebíhá projekt Alumni AVU, což chce program galerie podpořit.

Galerie AVU byla založena v roce 1993 jako výstavní prostor pro studenty Akademie výtvarných umění v Praze. Postupem času rozšířila své pole působnosti a stala místem, které představuje současné umění nastupující generace umělců a umělkyň v nejrůznějších souvislostech – ať již v kontextu práce studentek/studentů a absolventek/absolventů dalších uměleckých škol, nebo například zahraničních tvůrců. 
 
Původně se v Galerii AVU ročně konalo okolo sedmi výstav, které vycházely z open callů uvnitř školy, v posledních letech program obohatila spolupráce s vybranými externími kurátorkami a kurátory. Ti vždy na akademický rok koncipovali výstavní plán vycházející z jejich dlouhodobého zájmu. Návštěvníci tak mohli navštívit cyklus Magdaleny Jadwigy Härtelové „Poznámky k přístupnosti“, výstavy, v nichž František Fekete akcentoval téma tekuté společnosti či téma přerušení umělecké tvorby, nebo nejnověji řadu Veroniky Čechové Friends&Neighbors, která propojuje nejmladší generaci českých umělců a umělkyň s vazbou na AVU s jejich zahraničními souputníky z okolních zemí. Jednotlivé výstavy jsou přitom doplňovány o komentované prohlídky, čtení, projekce a performance. Aktivně se také účastníme akcí žižkovského galerijního klastru.
 
Galerie se nachází na ulici Křížkovského 10, Praha 3, 130 00

V galerii je také možné si zakoupit knihy vydané Nakladatelstvím AVU (NAVU) a Vědecko-výzkumným pracovištěm (VVP).

Tomáš Souček
foto: Tomáš Souček