Galerie AVU

Galerie AVU, sídlící v budově Akademie výtvarných umění v Praze, byla založena roku 1993 jako výstavní prostor pro studenty. Od té doby galerie rozšířila své pole působnosti a v současné době je její program určován externím kurátorem, jmenovaným pro každý akademický rok.
Program GAVU je založen na jednoduchém schématu, který umožní různé podoby výstav a přístupů. Oslovený kurátor připraví vždy v období jednoho akademického roku zpravidla 7 třítýdenních výstav, z nichž minimálně 3 budou vybrány z opencallu mezi studenty AVU, minimálně 1 vznikne ve spolupráci s pedagogem, absolventem nebo doktorandem AVU a zbylé výstavy budou v režii vybraného kurátora. Naším cílem je mnohovrstevnatý galerijní program, který bude součástí pulzujícího pražského výstavního prostředí.
Kurátorkou akademického roku 2018/19 byla vybrána Magdalena Jadwiga Härtelova, M.A. Ve své praxi, postavení na metodologii feminismu a postkolonialní teorii, se Härtelova soustřeďuje na sociálně angažované umění a institucionální kritiku. Pod jejím vedením se bude program GAVU zaměřovat na kritické zkoumání ideologií spojených s prezentací umění ve volné sérii sedmi výstav střídající mezinárodní umělce a studenty.