Alumni

Chci se stát členem/členkou klubu

Alumni AVU
Akademie výtvarných umění v roce 2019 oslavila 220. jubileum. Za dobu své existence se významně otiskla do kulturního prostředí Česka i střední Evropy. Byla formována těmi, kteří jí procházeli, a sama je ovlivnila. Nedávné výročí je příležitostí uvědomit si kontinuitu, která se vždy rozvíjela v průmětu osobního vkladu a kolektivního prostředí.
S vědomím, že tvoříme společenství, které přesahuje dobu studia, se Akademie rozhodla založit Alumni AVU, klub absolventek a absolventů či těch, kteří k této komunitě patří jinou formou. Alumni AVU slouží k tomu, abychom mohli i nadále spolupracovat a udržovat inspirativní vztahy i nad rámec období bezprostředního kontaktu při někdejším studiu, výuce apod.
Rádi bychom Vás pozvali k vytváření budoucích aktivit a programu klubu. Akademie je živým a otevřeným prostředím, v němž je prostor pro uplatnění Vašich zkušeností a který má i po uplynutí studia někdejším kolegyním a kolegům co nabídnout.

Člen*ka klubu Alumni AVU
Po zahájení činnosti klubu Alumni AVU 2. 10. 2021 budete získávat pravidelný přehled hlavních událostí týkajících se AVU, informace o přednáškách, grantech, pracovních nabídkách skrze e-mailový newsletter, máme pro Vás připravené slevy na knížky a Letní akademie pro Vaše blízké. Chceme ve spolupráci s vámi připravit zajímavé workshopy a každoroční setkání Alumni AVU. Členství je bezplatné.

Zaregistrujete se
Pro registraci vyplňte formulář níže. Email, který Vám přijde jako potvrzení si prosím uchovejte a prokazujte se s ním při uplatňování slev a výhod.

Tým klubu Alumni AVU
Garantka Pavlína Morganová
Koordinátorky Šárka Mikešová a Veronika Gabrielová
Odborná poradkyně Isabela Grosseová

Rozvoj vazeb mezi AVU a jejími absolventy je podporován v rámci realizace projektu AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013182, který je spolufinancován Evropskou unií.