IS STAG

STAG je systém studijní agendy, který umožňuje vedení matriky studentů a správu dat o studijních oborech.

IS STAG