nakladatelství AVU

Nakladatelství AVU (NAVU) zahájilo svůj provoz od 1. ledna 2016 se záměrem podporovat publikační činnost na AVU. Současná knižní produkce jednotlivých pracovišť a ateliérů AVU je tak nově koordinována z jednoho centra, které slouží jako publikační platforma zajišťující nejen vlastní produkci, ale též i propagaci a distribuci vydávaných titulů.

Do edičního plánu jsou prioritně zařazovány knihy vybrané Ediční radou NAVU v rámci každoročně vyhlášeného grantového řízení na vydávání odborných publikací, vydavatelské výstupy podpořených projektů Studentské grantové soutěže, nebo publikace vázané na externí granty a periodické tituly AVU. Přednostně jsou vybírány významné publikace pedagogů i studentů AVU a projekty splňující kritéria Metodiky hodnocení RIV. Dále jsou přijímány kvalitní tituly jako výstavní katalogy, zásadní monografie, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných děl.

Publikace NAVU jsou reprezentativními výstupy vědecké a umělecké činnosti AVU. Jsou k dostání v nakladatelství AVU a u jednotlivých distributorů po celé České republice.

Osoby

Vědecká pracovnice, výkonná redaktorka NAVU Mgr. Dagmar SVATOŠOVÁ

Kontakt

Výkonná redaktorka 

Nakladatelství AVU - NAVU
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, 170 22 Praha 7

M: +420 728 266 319, (+420 773 751 618)
E: dagmar.svatosova@avu.cz

Obchod a distribuce

Publikace NAVU jsou reprezentativními výstupy vědecké a umělecké tvůrčí i výzkumné činnosti AVU. Jsou k dostání v budově AVU, v sídle NAVU a u jednotlivých distributorů po celé České republice.
Kosmas (internetové knihkupectví)       http://www.kosmas.cz/