akreditované obory

Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 6 let
Obory:

 • Malířství (8206T134)
 • Grafika a kresba (8206T136)
 • Sochařství (8206T055)
 • Intermédia a nová média (8206T135)
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl (8206T137)

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 3 roky
Obory:

 • Architektonická tvorba (8206T001)
 • Volné umění (8206T133)

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) - prezenční a kombinovaná forma studia - standardní doba studia 3 roky
Obory:

 • Architektonická tvorba (8206V001)
 • Restaurování výtvarných děl (8206V105)
 • Volné umění (8206V108)
 • Teorie a dějiny současného umění (8101V008)

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Výtvarné umění
Zaměření:

 • Architektonická tvorba
 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění

___________________________________________________________________________________________________

Dobíhající akreditované obory:

Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 4 roky
Obor:

 • Architektonická tvorba (8206T001)

___________________________________________________________________________________________________

Připravované akreditované obory (pro akad. rok 2020/2021 není vyhlášeno přijímací řízení):

Navazující magisterský studijní program Fine Arts (N8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 3 roky - výuka probíhá v angličtině
Obor:

 • Art in Context (8206T133)