akreditované obory

Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 6 let
Obory s uvedením garantů:

 • Malířství (8206T134) - doc. Vladimír Skrepl
 • Grafika a kresba (8206T136) - prof. Vladimír Kokolia
 • Sochařství (8206T055) - doc. akad. soch. Vojtěch Míča
 • Intermédia a nová média (8206T135) - doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl (8206T137) - doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 3 roky
Obory s uvedením garantů:

 • Architektonická tvorba (8206T001) - prof. Miroslav Šik
 • Volné umění (8206T133) - doc. MgA. Milena Dopitová

Navazující magisterský studijní program Architektonická tvorba (N0213A010001) - prezenční forma studia - standardní doba studia 3 roky
Garant: prof. Miroslav Šik

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) - prezenční a kombinovaná forma studia - standardní doba studia 3 roky
Obory s uvedením garantů:

 • Architektonická tvorba (8206V001) - prof. Miroslav Šik
 • Restaurování výtvarných děl (8206V105) - doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
 • Volné umění (8206V108) - doc. MgA. Tomáš Vaněk
 • Teorie a dějiny současného umění (8101V008) - doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

Doktorský studijní program Teorie a dějiny současného umění (P0213D310003) - prezenční a kombinovaná forma studia - standardní doba studia 4 roky
Garant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

Doktorský studijní program Restaurování výtvarných děl (P0213D310004) - prezenční a kombinovaná forma studia - standardní doba studia 4 roky
Garant: doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Výtvarné umění
Zaměření:

 • Architektonická tvorba
 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění

___________________________________________________________________________________________________

Dobíhající akreditované obory:

Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 4 roky
Obor:

 • Architektonická tvorba (8206T001)

___________________________________________________________________________________________________

Připravované akreditované obory (přijímací řízení bude spuštěno v roce 2021):

Navazující magisterský studijní program Fine Arts (N8206) - prezenční forma studia - standardní doba studia 3 roky - výuka probíhá v angličtině
Obor:

 • Art in Context (8206T133)