celoživotní vzdělávání

Akademie výtvarných umění v Praze umožňuje celoživotní vzdělání v oboru Restaurování výtvarných děl sochařských. Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání.