e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 probíhá v období 1. 2. - 28. 2. 2021


AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní délkou studia tři roky
Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech

Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008) - v akademickém roce 2021/2022 se neotvírá

Obor: Volné umění (8206V108)

Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105) - v akademickém roce 2021/2022 se neotvírá

Obor: Architektonická tvorba (8206V001).


Přihláška ke studiu se podává pouze elektronickou formou spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2021/2022
 
Poplatek je stanoven dle výnosu rektora č. 3/2020 na částku 870 Kč a je nevratný
Elektronickou přihlášku ke studiu můžete vyplnit na následujícím odkazu

 

 
Čtěte prosím pozorně nejen důležité informace při vyplňování formuláře e-přihlášky, ale také informace v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2021/2022 a Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU 
 
Přihláška ke studiu bude přijata do přijímacího řízení pouze v případě splnění všech podmínek a náležitostí obsažených v těchto dokumentech