katedra teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění (KTDU) je celoškolním pracovištěm, které zajišťuje výuku teoretických předmětů. Realizuje přednášky a semináře členů katedry, koordinuje působení externích pedagogů a proseminář pro 1. ročník.

Osoby

Vedoucí katedry doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Člen katedry PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Členka katedry Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Člen katedry PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Člen katedry Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Člen katedry PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Člen katedry doc. Mgr. Václav MAGID
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Členka katedry M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Člen katedry PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Tajemnice katedry a akademického senátu Bc. Šárka KRTKOVÁ M.A.
Tajemnice katedry a akademického senátu Anna VLASÁKOVÁ