katedra teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění (KTDU) je celoškolním pracovištěm, které zajišťuje výuku teoretických předmětů. Realizuje přednášky a semináře členů katedry, koordinuje působení externích pedagogů a proseminář pro 1. ročník.

Osoby

Vedoucí katedry doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Člen katedry doc. PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Členka katedry Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Člen katedry PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Člen katedry Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Člen katedry doc. PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Člen katedry doc. Mgr. Václav MAGID
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP doc. PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Členka katedry Mgr. Art Magdaléna STANOVÁ Ph.D.
Členka katedry Ing. arch. Maria TOPOLČANSKÁ PhD.
Člen katedry PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Koordinátor doktorského programu, člen katedry Mgr. Ondřej BUDDEUS Ph.D.
Tajemnice katedry a akademického senátu Šárka KRTKOVÁ M.A.