přednášky

Název přednášky Přednášející
3D grafika DigiLab
Anatomie Doc. PhDr. Vladimír BOK
Aplikovaná petrologie a petrografie pro restaurátory Jan SOUMAR
Art in Bohemia PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Barokní umění v Čechách PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Biologická znečištění a jejich sanace doc. RNDr. Jaroslav KLÁN, Ph.D.
Bitmapová a vektorová grafika MgA. Jana DOLEŽALOVÁ
České barokní sochařství Mgr. Martin HOŘÁK
Chemie I., II.
Dějiny a teorie umění - Seminář I. - v ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán
Dějiny a teorie umění - Seminář II. doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář III. Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář IV. doc. Mgr. Václav MAGID
Dějiny a teorie umění – Seminář V. - Sochařství ve 20. a 21. století PhDr. Iva MLADIČOVÁ, Ph.D.
Dějiny umění I. - Umění od starověku po středověk PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Dějiny umění II. - Umění renesance, baroka a klasicismu PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Dějiny umění IV. - Světové umění po roce 1945 doc. Mgr. Václav MAGID
Dějiny umění V. - České umění po roce 1945 PhDr. Vít HAVRÁNEK Ph.D.
Doktorandský seminář Mgr. Art Magdaléna STANOVÁ Ph.D.
Errors are Features MgA. Viktor PEŠEK
Estetika a filozofie umění PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Grafické techniky Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Grafické technologie Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Historické malířské techniky doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Morfologie měst a architektury PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Nástěnná malba - praxe
Nástěnná malba - teorie - V ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán
Odborná exkurze PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Památková péče - dějiny, teorie, praxe doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Pohyblivý obraz MgA. Alžběta BAČÍKOVÁ, Ph.D.
Postprodukce videa MgA. Jan VIDLIČKA
Proseminář – úvod do studia PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Restaurování kovů v kontextu historických řemesel
Restaurování polychromované plastiky ak. mal. Markéta PAVLÍKOVÁ Ph.D.
Sochařská a restaurátorská technologie I. MgA. Jan KRACÍK
Sochařská a restaurátorská technologie II. MgA. Eva MÍČKOVÁ
Státnicový seminář Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Středověké umění v Čechách a jeho kontext II. doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Technika malby MgA. Denisa CIRMACIOVÁ Ph.D.
Teorie architektury M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Teorie médií a umění Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Úvod do dějin umění doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Úvod do evropské heraldiky Mgr. Jan OULÍK
Úvod do geometrie a perspektivy Ing. arch. Lubomír KONČINSKÝ
Úvod do praktické fotografie Mgr. Radek DĚTINSKÝ
Večerní kreslení MgA. Tomáš VEJDOVSKÝ
Vybrané kapitoly z dějin architektury doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Základy heraldiky Mgr. Jan OULÍK
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie prof. PhDr. Jan ROYT CSc.
Základy muzeologie - v ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán
Základy práce s videem MgA. Jan VIDLIČKA
Základy restaurování I. - v ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování II. doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování III. ak. mal. Theodora POPOVÁ