přednášky

Název přednášky Přednášející
2D grafika MgA. Jana DOLEŽALOVÁ
3D grafika Tomáš BUJŇÁK, SCS Software
Anatomie Doc. PhDr. Vladimír BOK
Aplikovaná petrologie a petrografie pro restaurátory prof. Richard PŘIKRYL
Art Thinking Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
České gotické umění doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Chemie I., II.
Dějiny a teorie architektury 20. a 21. století M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Dějiny a teorie umění - Seminář I. - v ak. roce 2017/18 není tento předmět vypsán Otto M. URBAN Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář II. - Psaní o umění doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář III. - v ak.roce 2017/2018 není tento předmět vypsán PhDr. Terezie NEKVINDOVÁ Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář IV. Mgr. Václav MAGID
Dějiny a teorie umění – Seminář V. - Sochařství ve 20. a 21. století PhDr. Iva MLADIČOVÁ, Ph.D.
Dějiny umění I. - Umění od starověku po středověk PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Dějiny umění II. - Umění od novověku po klasicismus PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války Otto M. URBAN Ph.D.
Dějiny umění IV. - Světové umění po roce 1945 doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny umění V. - České umění po roce 1945 PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Doktorandský seminář Mgr. Magdaléna STANOVÁ
Estetika PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Filozofie umění doc. PhDr. Petr REZEK
Grafické techniky Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Grafické technologie Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Historické malířské techniky doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Historický vývoj památkové péče, metodická východiska a restaurátorská praxe - pro ak.rok 2017/18 není tento rok vypsán PhDr. Petra HOFTICHOVÁ
Morfologie měst a architektury PhDr. Richard BIEGEL, Ph.D.
Odborná exkurze doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Postprodukce videa MgA. Jan VIDLIČKA
Proseminář – úvod do studia PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Restaurování kovů v kontextu historických řemesel Jiří MATOUŠEK
Restaurování polychromované plastiky ak. mal. Markéta PAVLÍKOVÁ Ph.D.
Seminář filozofie - "Pět strategií porozumění" doc. PhDr. Petr REZEK
Sochařská a restaurátorská technologie I. Prof. Petr SIEGL
Sochařská a restaurátorská technologie II. MgA. Michal POLÁK
Svobodné a otevřené technologie pro uměleckou a výstavní praxi II. MgA. Viktor TAKÁČ MgA. Kryštof Pešek
Technika malby MgA. Denisa CIRMACIOVÁ Ph.D.
Teorie médií a umění Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Úvod do geometrie a perspektivy Ing. arch. Lubomír KONČINSKÝ
Úvod do praktické fotografie Mgr. Radek DĚTINSKÝ
Večerní kreslení MgA. Tomáš VEJDOVSKÝ
Vybrané kapitoly z dějin architektury doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Základy heraldiky PhDr. Stanislav HOŠŤÁLEK
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie prof. PhDr. Jan ROYT CSc.
Základy muzeologie Mgr. Horymír KUBÍČEK
Základy restaurování III. ak. mal. Theodora POPOVÁ
Zákon o památkové péči PhDr. Vratislav NEJEDLÝ