doktorské studium

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky.
Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech/programech:

Program: Teorie a dějiny současného umění (kód programu bude teprve přidelen) - informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny koncem roku 2021

Obor: Volné umění (8206V108)

Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105) - informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny koncem roku 2021

Obor: Architektonická tvorba (8206V001)

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023 proběhne ve dnech 1. - 28. února 2022. Přihlášky se podávajá elektronicky a odkaz najdete od 1. února 2022 v sekce E-přihláška.

Bližší informace najdete v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2022/2023.