doktorské studium

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky.
Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech:
NOVĚ!
Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008)

Obor: Volné umění (8206V108)

Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105)

Obor: Architektonická tvorba (8206V001)

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2018/2019 proběhl ve dnech
1. - 28. února 2018

Bližší informace najdete v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2018/2019.