doktorské studium

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky.

Doktorské studium je realizováno v programu Výtvarné umění v těchto studijních oborech:
Obor: Volné umění (8206V108)
Obor: Architektonická tvorba (8206V001)

AVU má dále  akreditovanou prezenční a kombinovanou formu se standardní dobou studia čtyři roky v doktorských studijních programech:
Program: Teorie a dějiny současného umění (kód programu bude teprve přidelen) 

Program: Restaurování výtvarných děl (kód programu bude teprve přidělen)

Příjem přihlášek ke studiu pro studijní program Výtvarné umění pro akademický rok 2022/2023 proběhne ve dnech 1. - 28. února 2022. Přihlášky se podávajá elektronicky a odkaz najdete od 1. února 2022 v sekce E-přihláška.
 

Příjem přihlášek ke studiu pro studijní program Teorie a dějiny současného umení a Restaurování výtvarných děl pro akademický rok 2022/2023 proběhne ve dnech 1. - 30. dubna 2022. Přihlášky se podávajá elektronicky a odkaz najdete od 1. dubna 2022 v sekce E-přihláška.

Bližší informace najdete v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2022/2023  a Přijímací řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny současného umení a Restaurování výtvarných děl pro akademický rok 2022/2023.