doktorské studium

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky.
Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech:
NOVĚ!
Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008)

Obor: Volné umění (8206V108)

Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105)

Obor: Architektonická tvorba (8206V001)

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2020/2021 proběhne ve dnech 1. - 29. února 2020. Přihlášky se podávajá elektronicky a odkaz najdete od 1. února 2020 v sekce E-přihláška.

Bližší informace najdete v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021.