program CŽV

Akademie výtvarných umění v Praze umožňuje celoživotní vzdělání v oboru Restaurování výtvarných děl sochařských. Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání.

 

Přijímací řízení je pro akademický rok 2021/2022 vypsáno pro:
Program CŽV v oblasti restaurování výtvarných děl sochařských
Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Jana Kracíka 

 

Přihlášky a přílohami se podávají  do 14. září 2021 na studijním oddělení v úředních hodinách (hlavní budova) nebo doporučenou poštou na adresu:
Akademie výtvarných umění v Praze
Studijní oddělení
U Akademie 170 22  Praha 7

Formulář přihlášky naleznete zde.

Termín přijímacích zkoušek:
29. září 2021 - 10:00 hod - budova Moderní galerie