soutěže a granty

Podpora specifického vysokoškolského výzkumu

Studentská grantová soutěž (SGS) je určena na podporu projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, tedy výzkumu, který je prováděn především studenty doktorských a magisterských studijních programů (5. a 6. ročník). Je vyhlašována každoročně nejpozději ke 30. 11. a konkrétní znění podmínek pro daný kalendářní rok a harmonogram je zveřejňován v Zásadách studentské grantové soutěže.

Podpora tvůrčí a jiné činnosti

Grantová soutěž AVU na podporu talentovaných studentů magisterského studia slouží k předkládání uměleckých projektů tvůrčího charakteru. Podporuje tedy např. vznik uměleckých děl či jejich prezentaci. Grantová soutěž není vyhlašována pravidelně. Bližší informace naleznete v podmínkách soutěže na daný kalendářní rok.