artyčok.TV

Artyčok TV

Artyčok TV, internetová platforma pro současné umění, zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Artyčok TV vznikl v roce 2005 na Akademii výtvarných umění v Praze a přesto, že zpočátku sledoval především lokální kontext, záhy rozšířil pole své působnosti daleko za hranice Evropy. Jeho databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilůpřednášek teoretiků i umělců se stala unikátním zdrojem informací jak pro samotné umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění.
Kromě původních reportážních příspěvků na Artyčoku našly své místo i další formáty.Videoart/Audiovisual, rubrika zaměřená především na soudobé formy česko-slovenského videoartu a umění pohyblivého obrazu, se později stala součástí širší kategorie Mediální umění, která různými způsoby dokumentuje a zpřístupňuje samotná  starší i současná  umělecká díla ve spolupráci s archivy, kurátory i umělci. 
Jádrem heterogenní a neustále se rozrůstající kategorie Speciální programy jsou analyticky a kriticky zaměřené formáty, obsahuje však i jiné typy svébytné umělecké reflexe. Nověji sem přibyly například rubriky Kritický seriál a Dějiny kurátorství současného umění
Tím, že na tvorbě obsahu  participují zejména umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok TV také významný artikulační nástroj umělecké komunity.

Osoby

Vedoucí pracoviště MgA. Alžběta BAČÍKOVÁ Ph.D.
Editor MgA. Jan ROUS