restaurování děl sochařských

Výzkumný záměr Projekt výzkumu a vývoje v oboru restaurování sochařských výtvarných děl zpracovává historické a soudobé technologie a techniky v oblasti restaurování uměleckých děl sochařských. Rozpracovává výzkumné činnosti umožňující zobecňovat kritéria zkoumaných postupů, precizaci, prověřování a korekce historické technologie a její vliv na soudobé metody ochrany kulturního dědictví.