vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na dějiny umění, teorii a jejich interdisciplinární přesahy.
Je také vydavatelem odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny zaměřujícího se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu.
Archiv, mediatéka a knihovna VVP AVU jsou přístupné k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě.

Osoby

Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP doc. PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Vědecká pracovnice PhDr. Terezie NEKVINDOVÁ Ph.D.
Vědecká pracovnice, výkonná redaktorka NAVU Mgr. Dagmar SVATOŠOVÁ
Redaktorka Mgr. et Mgr. Anežka BARTLOVÁ
Vědecká pracovnice Mgr. Zuzana KRIŠKOVÁ
Metodik kvality; vědecký pracovník; šéfredaktor Mgr. Martin ŠKABRAHA Ph.D.