letní akademie sochařská

Letní akademie sochařská

 
Intenzivní sedmidenní kurz sochařského portrétu dle živého modelu vede MgA. Marek Škubal, Ph.D. a MgA. Tereza Eisnerová. Je určen zájemcům od patnácti let, a to jak začátečníkům, kteří se chtějí blíže seznámit se sochařskou tvorbou a její historií, tak pokročilým adeptům sochařství, kteří se chtějí zdokonalit v portrétní tvorbě, nebo se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy. Výstupem kurzu je profesionální fotodokumentace vymodelované portrétní busty od fotografa Radka Dětinského.