letní akademie sochařská

Letní akademie sochařská
 
lektoři: MgA. Marek Škubal, MgA. Tereza Eisnerová
intenzivní 11 denní kurz

20. 7. - 1. 8. 2020, 17.8. - 29.8. 2020 (vždy volné víkendy)
Výuka vždy sedmihodinová 9-12, 13-17 h
Cena kurzu 8 500,- Kč (včetně materiálu)
 

Intenzivní jedenáctidenní kurz povede MgA. Marek Škubal, Ph.D. a MgA. Tereza Eisnerová. Je určen zájemcům od patnácti let a to jak začátečníkům, kteří se chtějí blíže seznámit se sochařskou tvorbou a její historií, tak pokročilým adeptům sochařství, kteří se chtějí zdokonalit v portrétní tvorbě, nebo se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.
 
Cena kurzu je 8500 Kč (včetně materiálu), výuka je vždy sedmihodinová 9-12, 13-17. 
 
Do červencového turnuse se lze hlásit nejpozději do 3.7.2020 na e-mail las@avu.cz, kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 5.července 2020. Do červencového turnuse se lze hlásit nejpozději do 3. 8.2020, kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 5.srpna 2020. Platbu uhraďte, prosím, na účet 3584260247/0100, variabilní symbol 19967 (do poznámky, prosím, uveďte své jméno). 

Pokud máte zájem o další informace, prosím, kontaktujte nás přes e-mail las@avu.cz. 

Lektoři
 
MgA. Marek Škubal je sochař, grafik a výtvarný pedagog. Studoval na AVU v sochařském ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla, absolvoval též stáž v ateliéru grafiky prof. Jiřího Lindovského a na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. V současné době studuje na AVU v doktorském programu v ateliéru kresby akad. mal. Jiřího Petrboka.
MgA. Tereza Eisnerová je sochařka a medailérka, členka Asociace umělců medailérů (AUM).  Studovala na AVU v sochařském ateliéru profesora Jindřicha Zeithammla a posléze v ateliéru figurálního sochařství a medaile profesora Jana Hendrycha. Ve volné sochařské tvorbě poutají její zájem vedle lidské figury především motivy z říše zvířat, které ztvárňuje jak ve volné plastice, tak v reliéfu.