Dějiny a teorie umění - Seminář IV.

PV
Přednášející: doc. Mgr. Václav MAGID

Kontakt: vaclavmagid@gmail.com
Místo: hlavní budova AVU, č.306
Čas: čtvrtek 17:00 - 18:30