Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války

P
Přednášející: Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.

Místo: Hlavní budova, uč.č.6
Čas: středa, 15:00 - 16:30