Grantová výzva pro studenty AVU

V závěru volitelného semináře Jak psát granty bylo vypsáno interní grantové řízení na podporu výjimečných projektů studentů AVU. Komise, rozhodující o podpoře, je sestavena z pedagogů, prorektorů a zástupců odborné veřejnosti.
Vybrané projekty dostanou možnost čerpat až do výše 50 tisíc Kč s možností udělení výjimky, s podmínkou realizace do konce roku 2011. Realizace projektu bude úspěšným žadatelem zdokumentována a komise zpětně informována o využití prostředků standardním vyúčtováním.
Toto interní grantové řízení je pravděpodobně výjimečně pouze v tomto roce, jeho možné opakování závisí na výši příspěvku v rámci Transformačních a rozvojových programů z MŠMT a prioritách AVU.

Harmonogram grantového řízení:

  1. 11. 5. – Vyhlášení grantového řízení
  2. 25. 5. – Uzávěrka grantového řízení
  3. 13. 6. – Zasedání komise
  4. 14. 6. – Zveřejnění výsledků grantového řízení a zahájení čerpání prostředků
  5. 30. 11. – Ukončení čerpání prostředků a přeložení vyúčtování